ขั้นตอนการทำงาน / เงื่อนไขการชำระเงิน

ขั้นตอนการทำงาน

 1. สรุปความต้องการของเว็บไซต์ วัตถุประสงค์การนำไปใช้ จำนวนหน้า ฟังก์ชั่นที่ต้องการในเว็บไซต์
 2. จดโดเมนและโฮสติ้ง
 3. กำหนดอัตลักษณ์ของเว็บไซต์ เช่น โทนสี สไตล์ และการเรียงลำดับการนำเสนอของหน้าแรก
 4. เจ้าของเว็บส่งข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์ เช่น ข้อความเนื้อหา รูปภาพประกอบ ลิงก์ปลายทาง ลิงก์วิดิโอ
 5. ออกแบบรูปภาพเพื่อจำลองเว็บไซต์หน้าแรกตามแนวคิดที่ได้ตกลงกันเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้สามารถสั่งแก้ไขแบบได้ไม่จำกัดจุด ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้น
 6. จัดทำเว็บไซต์ตามภาพจำลองที่ได้รับการอนุมัติแบบ ติดตั้งระบบทั้งหมดบนเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ (โปรดอ่านขอบเขตการให้บริการด้านล่างเพื่อดูว่าบริการใดที่ไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คเก็จ)
 7. ส่งตรวจเว็บไซต์ ในขั้นตอนนี้สามารถสั่งแก้ไขได้ไม่จำกัดจุดในเรื่องของความสมดุลและปรับการแสดงผลให้เหมาะกับแต่ละอุปกรณ์ที่ใช้ดู
 8. ส่งมอบงาน มอบรหัสสำหรับการแก้ไขเว็บไซต์ในอนาคต
 9. ทำการขอดัชนีจากกูเกิลให้เก็บข้อมูลเว็บไซต์ไว้บนฐานข้อมูลกูเกิลเสิร์ชเอนจินส์

ขอบเขตการให้บริการ

 1. บริการที่ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ ได้แก่ การออกแบบโลโก้ การออกแบบรูปภาพอินโฟกราฟฟิก
 2. บริการที่ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ การแก้ไข ปรับปรุง หลังจากส่งมอบงานแล้ว เจ้าของเว็บไซต์สามารถแก้ไข และ พัฒนาเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. บริการทางการตลาดที่ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ ได้แก่ การโฆษณา การดันอันดับเว็บไซต์
 4. กรณีเว็บไซต์เกิดความผิดพลาดในการแสดงผล อันเนื่องจากการอัพเดทปลั๊กอินไม่สมบูรณ์ ทีมงานจะแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 5. กรณีเจ้าของเว็บทำการแก้ไขเว็บไซต์และเกิดความผิดพลาด การกู้ข้อมูลกลับจะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท และกูข้อมูลกลับมาได้ในเวอร์ชั่นสุดท้ายที่ระบบทำการสำรองข้อมูลไว้เท่านั้น

การชำระเงิน

 1. ชำระเงินมัดจำ 50% เมื่อตกลงว่าจ้าง
 2. ชำระเงินส่วนที่เหลือเมื่อส่งมอบงาน
 3. ชำระเงินค่ารักษาเว็บไซต์รายปี (จำนวนเงินขึ้นอยู่กับลักษณะแพ็คเก็จเว็บไซต์)

หมายเหตุ: ค่ารักษาเว็บไซต์รายปี จะต้องชำระทุกปีนับตั้งแต่วันที่จดโดเมนและโฮศติ้งเป็นเวลา 365 วัน หากไม่ชำระภายในช่วงเวลาดังกล่าว เว็บไซต์จะหมดอายุและไม่สามารถกูคืนได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี