มกราคา 2565

เปิดรับซื้อขาย IPO

เปิดรับซื้อขาย IPO ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 1 มิ.ย. 65

2 มิ.ย. 65

ส่งเอกสาร

รวบรวมเอกสารและส่งให้บริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ก.ค. 65

31 ก.ค. 65

เอกสารเข้าระบบ

เอกสารที่นำส่งเข้าระบบ กรณีมีความผิดพลาดหรือการขอเอกสารเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ

1 ส.ค. 65

ดำเนินการขึ้นเช็คเข้าระบบ

ดำเนินการขึ้นเช็คเข้าระบบ กรณีมีความผิดพลาดหรือการขอเอกสารเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ

1 ส.ค. 65

ตั้งระบบการโอนตามลำดับซื้อขาย

ตั้งระบบการโอนตามลำดับซื้อขาย หลังการดำเนินงานเสร็จสิ้น ท่าจะได้รับเอกสารยืนยันทางอีเมล